Keris Sajen Pamor Singkir Majapahit


22.08 | ,

Dhapur : Putut Sajen
Pamor : Singkir
Tangguh ( Perkiraan Masa Pembuatan ) : Majapahit
Jejeran ( Pegangan ) : -
Warangka ( Sarung ) : Sandhang Walikat Kayu Sono Keling
Panjang Wilah :21 Cm.
Tuah: Tindih ,Kerezekian & Tolak Bala***** 
*******M,-*******You Might Also Like :