Keris Tindih Bethok kebo lajer Tangguh Pajajaran Sepuh


09.17 | ,

Dhapur : Bethok Kebolajer
Pamor : sanak
Tangguh ( Perkiraan Masa Pembuatan ) : pajajaran sepuh abad 10 masehi
Handle ( Pegangan ) :Kayu sono keling
Warangka ( Sarung ) : sandhang Walikat Kayu Jati
Panjang Bilah :34 Cm.
Tuah: Tindih
********TERMAHAR******** You Might Also Like :