Tombak Godong Pring Tangguh HB V


11.43 | , ,

Dhapur : Godong Pring
Pamor : Wengkon Isen
Tangguh ( Perkiraan Masa Pembuatan ) : HB V
Landeyan ( Pegangan ) : Jati
Warangka ( Sarung ) : Jati
Panjang Bilah :24 Cm.
Tuah: Pangayoman dan tolak bala
********,-********


You Might Also Like :